Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Долни Дъбник

Печат
Публикуване

ДОКУМЕНТАЦИЯ