ОП-0055 „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019/2020 ГОДИНА“

Печат
Публикуване

ОП-0055 „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019/2020 ГОДИНА"

 

Обект на обществената поръчка: Услуга

Вид процедура: събиране на оферти с обява - чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

 

1.Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, т. 2 от ЗОП                                                Дата 09.10.2019г.
2. Информация за публикувана в профила на купувача обществена поръчка на стойност         Дата 09.10.2019г.
3. Документация за участие                                                                                                                                 Дата 09.10.2019г.
4. Приложения към документацията за участие                                                                                          Дата 09.10.2019г.
5. еЕЕДОП                                                                                                                                                                  Дата 09.10.2019г.

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - ОП-0055 „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019/2020 ГОДИНА“. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free