Заглавие Дата на създаване
График за извършване на геодезически измервания 30 Април 2018
Протокол за разпределение на пасища 2018г. 13 Април 2018
Правила за предоставяне на пасища,мери и ливади 2018г. 27 Март 2018
Пасища 2018 14 Февруари 2018
Измервания кадастрална карта 10 Януари 2018
ПУП за промяна на предназначението 03 Януари 2018
Заповед №388/08.12.2017г. за ползване на пътища и канали 2017-2018 г. 11 Декември 2017
Съобщение за ОВОС за екстракционна инсталация 30 Ноември 2017
Съобщение за ОВОС за цех за метали 23 Ноември 2017
Съобщение за ОВОС за хидрогеоложки сондаж 17 Ноември 2017
Обява за замяна 07 Ноември 2017
ПУП за разделяне кв.102 гр.Долни Дъбник 23 Октомври 2017
Провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител 11 Октомври 2017
Заповеди по чл.37 ал.4 по ЗСПЗЗ 25 Септември 2017
Обява гвардейци 28 Август 2017
Обява за ВМА 28 Август 2017
График за провеждане на търг за продажба на дървесина 13 Юли 2017
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО 12 Юли 2017
Съобщение за ОВОС на РОЗИТА ООД 29 Юни 2017
Съобщение за ОВОС рекултивация на депо 22 Юни 2017
Обява за длъжности за офицери в Военноморските сили 05 Юни 2017
Обява за начална военна подготовка 05 Юни 2017
Обява за военни медицински сестри 05 Юни 2017
Обява за военни лекари 05 Юни 2017
Съобщение за ОВОС за водовземане с възложител ВЕДА ООД 05 Юни 2017
Провеждане на конкурс за прием в Национален военен университет "Васил Левски" 16 Май 2017
Конкурс за войнишки длъжности - Сливен 16 Май 2017
Проект "Библиотеката - отворени врати за занимания и арт игри" 10 Май 2017
Графици за Кадастър 05 Април 2017
Протокол за разпределение на пасища 2017 04 Април 2017
Обява за офицерска длъжност 08 Март 2017
Обява за гвардейска част 08 Март 2017
Обява на бригада специални сили 22 Февруари 2017
Обява за ВМС 15 Февруари 2017
Пасища 2017 14 Февруари 2017
ОВОС Галина Мирчева 30 Януари 2017
Кадастрална карта инфо 24 Януари 2017
Обява за конкурс за войнишки длъжности 23 Януари 2017
ОВОС капково напояване 28 Ноември 2016
Обява военна служба 28 Ноември 2016
Ползване на общински пътища и канали 2016 - 2017 22 Ноември 2016
Съобщение ОВОС - риборазвъждане Долни Дъбник 10 Ноември 2016
Съобщение ОВОС - риборазвъждане Крушовица 10 Ноември 2016
Работни места ВМА 04 Ноември 2016
Съобщение за водовземане 14 Октомври 2016
Обява за гвардейци 10 Октомври 2016
Обява за военни музиканти 10 Октомври 2016
Обява войници 26 Септември 2016
Прием резервисти 22 Август 2016
Протокол пасища 2 11 Август 2016
Поетичен конкурс 18 Юли 2016
Обявление ОВОС - ЕТ "Мирена 99 - Любомир Василев" 07 Юли 2016
ОБЯВА ЗА ВОЙНИЦИ 17 Май 2016
Конкурс за войници 06 Април 2016
Протокол пасища 2016 04 Април 2016
НВУ предварителни изпити 21 Март 2016
Пасища 2016 02 Март 2016
Свободни пасища и ливади в Общината 2016 17 Февруари 2016
Съобщение ОВОС 15 Февруари 2016
Отчет енергийна ефективност 2015 10 Февруари 2016
ОВОС 01 Февруари 2016
Прием медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа" 22 Януари 2016
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ВОЙНИЦИ 21 Януари 2016
График информационни дни по проект "Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда в община Долни Дъбник" 05 Януари 2016
Проект "Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда в община Долни Дъбник" 22 Декември 2015
Проект "Нови възможности за грижа" 17 Декември 2015
Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на общинска детска градина 14 Декември 2015
Обществено обсъждане на проект на дейностите по отпадъците 08 Декември 2015
Проект на програма за управление на дейностите по отпадъците 2016 - 2020 19 Ноември 2015
Свободни места за войници 11 Ноември 2015
Проект "Подкрепа за социално включване на уязвими групи от община Долни Дъбник" 04 Ноември 2015
Инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за месопреработка" 29 Октомври 2015
Депо отпадъци 22 Октомври 2015
Изграждане на овцеферма 27 Август 2015
Процедура за учредяване на МИГ 30 Юли 2015
ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СТОПАНИСВАНЕ И КОНТРОЛ НА КУЧЕТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК 23 Юли 2015
ПРИЗИВ 01 Юли 2015
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ЦНСТ Св.ИВАН РИЛСКИ - ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ" с.САДОВЕЦ 30 Юни 2015
ПРИЗИВ ПОЧИСТВАНЕ 31 МАЙ 28 Май 2015
Протокол разпределение пасища,мери и ливади 2015 25 Май 2015
Обява проект "Подкрепа за социално включване на уязвими групи от община Долни Дъбник" 21 Май 2015
ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ 12 Май 2015
Информация за напредък по проект ЦНСТ-Садовец 29 Април 2015
Протокол класиране ЦНСТ 29 Април 2015
ПРОТОКОЛ ОТ ПОДБОР НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ ЦНСТ 28 Април 2015
ОБЯВА ЗА НАЧАЛНО И/ИЛИ СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА 20 Април 2015
Общински пасища и ливади 2015 - 2016 07 Април 2015
Провеждане на процедура за подбор на персонал в ЦНСТ с.Садовец 03 Април 2015
Стартиране на проект "Личен асистент" 27 Март 2015
Напредък по проект ЦНСТ с.Садовец 25 Февруари 2015
Класиране на кандидати за ЦНСТ с.Садовец 24 Февруари 2015
РЕЗЕРВ 2015 23 Февруари 2015
ПРОТОКОЛ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 23 Февруари 2015
Обява за подбор на персонал в ЦНСТ с.Садовец 17 Февруари 2015
Свободни работни места за войници 21 Януари 2015
Обявление за подбор на персонал в ЦНСТ -с.Садовец 18 Декември 2014
ПРОЦЕДУРА ПО ЗАМЯНА 17 Ноември 2014
Класиране на кандидати за длъжността социален работник 31 Октомври 2014
Класиране за длъжността огняр в ЦНСТ с.Садовец 15 Октомври 2014
Напредък по проект ЦНСТ "Св. Иван Рилски" - за деца и младежи с.Садовец,Долни Дъбник 25 Септември 2014
Обявление за провеждане на процедура за подбор на персонал в център за настаняване от семеен тип 07 Октомври 2014
Процедура за подбор на персонал за жилище от семеен тип 03 Октомври 2014
Формиране и развитие на родителски умения и Семейно консултиране и подкрепа 23 Септември 2014
Съобщение за ОВОС за изграждане на свинеферма 23 Септември 2014
Обявление за провеждане на процедура за подбор по документи на персонал 28 Август 2014
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪК НА ПРОЕКТ "Защитено жилище Св.Иван Рилски" с.Садовец 25 Август 2014
График за провеждане заседания на комисията по член 37в 21 Август 2014
ЗАПОВЕД - класиране на офертите за продажба на стояща дървесина на корен 21 Август 2014
Процедура продажба на стояща дървесина 31 Юли 2014
Напредък по проект Подабряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник 15 Юли 2014
Покана за пресконференция 11 Юли 2014
Съобщение за ОВОС 26 Юни 2014
НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ - „Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник” 17 Юни 2014
Допълнителна подготовка за равен старт в училище 21 Юли 2014
НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ - „Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник” 30 Май 2014
Социално включване 21 Юли 2014
Проект на наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Долни Дъбник 09 Май 2014
Обществено обсъждане по проект на наредба за управление на отпадъците 09.05.2014 09 Май 2014
Продължава изпълнението от община Долни дъбник на проект Подобряване на процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник 25.04.2014 25 Април 2014
Стартира Национална кампания за детска безопасност 24 Април 2014
Отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет-Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на с.Петърница,община Долни дъбник,Номер на поръчката в РОП 01071-2013-0003 15 Април 2014
Протокол от конкурсна комисия 24.04.2014 14 Април 2014
Списък кандидати за интервю за защитено жилище с.Садовец 14.04.2014 14 Април 2014
Начална пресконференция в защитено жилище Св.Иван Рилски 14.04.2014 14 Април 2014
Доклад с резултати от анкетното проучване Общински план за развитие на община Долни Дъбник 2014-2020 г. 07 Април 2014
Публично обсъждана за изпълнение на бюджета за 2013 на община Долни Дъбник-02.04.2014 02 Април 2014
Покана за кръгла маса 01.04.2014 01 Април 2014
Напредък по проект - Подобряване процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник 27.03.2014 27 Март 2014
НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ ОПАК 27.03.2014 27 Март 2014
Процедура по замяна 25.03.2014 25 Март 2014
ОБЯВЛЕНИЕ за Конкурс за назначаване на служители в защитено жилище Св.Иван Рилски с. Садовец 12.03.2014 12 Март 2014
Заповед за класиране за дървесина 26 Февруари 2015
Напредък по проект - Подобряване процеса на създаване и провеждане на политики от община Долни Дъбник 25.02.2014 25 Февруари 2014
Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Обяви. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free