Набиране на български граждани за начална военна подготовка

Печат
Публикуване

ДОКУМЕНТАЦИЯ