Партньорски проект „Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на публично-частни партньорства в област Плевен”

Печат
Публикуване


Партньорски проект

„Създаване на ефективен модел за управление на собствеността и предоставяне на публични услуги чрез прилагане на публично-частни партньорства в област Плевен”

 

Водеща организация: Община Плевен

 

Партньори:Община Белене, Община Гулянци, Община Долна Митрополия, Община Долни Дъбник, Община Искър, Община Кнежа, Община Левски, Община Никопол, Община Пордим и Община Червен бряг.

 

Цел: Създаване на условия за ефективно използване на публичните ресурси, чрез прилагане на ПЧП и създаване на благоприятни условия и прозрачни правила за партньорство между бизнеса и общинските администрациив област Плевен.