Администрация

Печат
Публикуване

 

 

ДИРЕКЦИЯ " АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ "

 

 

Директор на дирекция

МАЯ ТОДОРОВА ТОНОВА

 

Ст.експерт "Админ. обсл. и защита на  информацията "

Диана Михайлова Тодорова

 

Ст.експерт"Организационна дейност"

Христина Маринова Христова 

 

Гл.експерт"Гражданска регистрация и адм.обслужване"

Валентина Крумова Михайлова

 

Гл.експерт "Информ. обсл. и комуникации"

Димитър Апостолов Василев

 

Гл.експерт         "Човешки ресурси"

Нелка Боянова Гетова

 

Гл.специалист"Обредни и нотариални дейности "

Красимира Петкова Николова

 

Изпълнител "Шофьор"

Георги Дамянов Христов 

 

Мл.експерт "Гражданска ретистрация и адм.обслужване

Ивана Матеева Борисова 

 

ДИРЕКЦИЯ" ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ "

 

 

Директор на дирекция

ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ПАВЛОВА

 

Финансов контрольор

Валя Димитрова Груева 

 

Ст. експерт "Обществени поръчки"

Силвия Валериева Вълова

 

Главен експерт"Бюджет и ТРЗ"

Милена Върбанова Пелова

 

Гл.специалист                  "ТРЗ "

Илийка Иванова Тодорова-Ичевска

 

Главен  счетоводител

Цанко Апостолов Василев

 

Старши счетоводител

Катя Йорданова Стоянова

 

 Старши счетоводител

 Милена Валентинова Велева

 

Старши счетоводител

Ивелина Петкова Маринова

 

Главен експерт "Местни приходи"

Борислав Атанасов Костов

 

Гл. инспектор          "Местни приходи"

Калин Мирославов Кръстев

 

Старши счетоводител

Илияна Борисова Кръстева

 

Ст.експерт    "Местни приходи"

Искра Иванова Иванова 

 

Гл.специалист "Общинска собственост"

Тодор Йорданов Тодоров

 

 

    

 

 

Ст. експерт "Обществени поръчки"


Невена Георгиева Воденичарова


ДИРЕКЦИЯ " УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

 

 

Директор на дирекция

 

 

 Главен експерт "Кап.строителство"

Димитър Христов Христов

 

 Главен инженер

Силвия Величкова Георгиева 

 

 Гл.експерт           "Екология "

Веселка Иванова Миленкова

 

Гл. експерт "Планиране и проекти"

Николай Димитров Ветов

 

Гл. специалист "Терит.  и  селищно устройство"

Наталия Иванова Георгиева

 

Гл. специалист "Терит.  и  селищно устройство"

Венера Василева Димитрова

 

Мл. експерт "Планиране и проекти"

Габриела Николаева Харалампиева 

                      Гл.специалист ТСУ                                         Николай Емилов Христов

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ "СТОПАНСКИ И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

 

 

Директор на дирекция

 

 

Гл.експерт "Просвета, култура и спорт"

БилянаБисерова Ралчева

 

Секретар "МКБППМН"

Маргарита Хр. Христова 

 

Ст.експерт "Социални дейности"

Християна Нелева Ненкова

 

Ст.експерт "Дейности по селското стопанство"

Тони Костадинов Костадинов

 

Ст.експерт "Отбранително мобилизационна подготовка, гражданска защита"

Ивайло Мариов Николов

 

Юрисконсулт

Мария Мартинова Иванова 

                                                    

Copyright 2011 Община Долни Дъбник - Администрация. Община Долни Дъбник
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free